Děkujeme za vaši přízeň.

Zásady o ochraně osobních údajů dle GDPR

Pro naši společnost, Bornature s. r. o. IČ 06273416 se sídlemPředlická 475/20a, 400 01 Ústí nad Labem - Předlicekterá je provozovatelem internetového e-shopu Bornature.cz, je ochrana osobních údajů prioritou.

Následujícími podmínkami informujeme o zpracování osobních údajů při kontaktu s námi.
Jsme zodpovědni za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce a naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

 1. Základní pojmy

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační nebo doručovací adresa, případně Vaše uživatelské jméno při využívání našeho eshopu rybitukylysi.cz a zasílání objednávek.

Uživatelský účet

V případě, že se na stránkách www.bornature.cz zaregistrujete, je pro Vás zřízen uživatelský účet s uživatelským jménem.

 1. Zpracování osobních údajů

V rámci používání našich funkcí webových stránek nebo za účelem zaslání objednávky, jste nám poskytli při registraci nebo odeslání objednávky následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa
 • Telefon

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 1. Zpracování Vašich osobních údajů pro reklamní účely a sdělení

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním informací a reklamních sdělení, budeme Vás informovat o nových produktech, službách, soutěžích a konaných akcích.

Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací klasickou poštou, zpracováváme Vaše jméno, příjmení a Vaši doručovací adresu. Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací e-mailem, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také k účelům průzkumu trhu. Děje se tak ovšem až po jejich úplné anonymizaci a není tak možno vyhodnotit jejich vztah k Vaší osobě ani vyvozovat vůči Vám jakékoli důsledky.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 1. Bezpečnost osobních údajů

Jako společnost máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Vámi poskytnuté informace jsou přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL, aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami. Ověříte to tak, že se v adresním řádku Vašeho prohlížeče se nachází symbol zavřeného zámku a text adresy začíná zkratkou „https“.

 1. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům
 • Právo na informace

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@bornature.cz. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu uvedenou v čl. 6. Při obdržení reklamního e-mailu můžete odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz “Odhlásit” na konci každé reklamy.

 • Právo na úpravu nebo opravu údajů

Pokud jsou údaje které máme nepřesné či nejsou správné, můžete je kdykoli opravit na svém uživatelském účtu nebo nás případně požádat o opravu.

 • Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů námi zpracovávaných. Výmaz svých osobních údajů můžete požádat kdykoli prostřednictvím našich kontaktů. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. V případě, že by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání, nebo jiným zákonným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě vás budeme informovat.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud požadujete získání osobních údajů, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

 • Kontakty

Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou kontaktech uvedených v čl. 6 uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu), za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

 • Právo podat stížnost

Pro podání stížnosti se obraťte na kontakt uvedený v čl. 6. Mimo to, máte právo podat stížnost i u dozorového úřadu proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla nějakým způsobem porušena.

 1. Dotazy k ochraně osobních údajů

Máte nějaké otázky? S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k nám můžete kdykoliv zaslat na Pověřence pro ochranu osobních údajů s e – mailovou adresou: info@bornature.cz nebo poštou na Bornature s. r. o. IČ 06273416 se sídlemPředlická 475/20a, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice. 

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet